ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΠΑΔΕΑΣ – ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΕ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ιαν
18
2011

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΠΑΔΕΑΣ – ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΗ εταιρεία ΠΑΠΑΔΕΑΣ – ΤΣΙΓΚΟΣ Α.Ε. παρατήρησε, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών, των αγορών και των εισαγωγών της,  ένταση της καθημερινής απόρριψης ανακυκλώσιμων υλικών των λειτουργιών της. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίο να προνοηθεί για αυτά η ορθότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον κατάληξη. Ενισχύοντας την άποψη ότι η ανάπτυξη μιας εταιρείας μπορεί να είναι και “ΠΡΑΣΙΝΗ”, προχώρησε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εβδομαδιαίας διαχείρισης του χρησιμοποιημένου χαρτιού και πλαστικού της. 

Με έντονο το αίσθημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΠΑΠΑΔΕΑΣ – ΤΣΙΓΚΟΣ Α.Ε. εισάγει την διαδικασία της ανακύκλωσης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Ταυτόχρονα διαπιστώνει ότι μικρές αλλά σημαντικές «πράσινες» πρωτοβουλίες κάνουν συνολικά τη διαφορά, ενώ στα πλαίσια μιας γενικότερης εγρήγορσης, προτρέπει και άλλους να κινηθούν προς οργανωτικές αλλαγές με «πράσινες» κατευθύνσεις.